Sunday, October 26, 2014
   
Text Size

Tìm kiếm nội dung

Thép Liên Doanh Việt Nhật

Giới thiệu

Công ty thép Vina Kyoei (được gọi tắt là VKS) có nhà máy sản xuất thép lớn nhất tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, một tỉnh nằm trong khu vực kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ.  Tháng 1 năm 1994, Công ty thép Vina Kyoei được thành lập. Đây là liên doanh giữa các đối tác Nhật Bản: Tập đoàn thép Kyoei, Tập đoàn Mitsui và Tập đoàn Itochu với Tổng Công ty Thép Việt Nam.
Sản Phẩm Chính

Thép vằn                                                                    Thép cuộn                                              Thép tròn

                                                  

Tiêu chuẩn thép

Chứng chỉ ISO 9001 : 2000

Chứng nhận quản lý sản xuất và chất lượng công nghiệp Nhật Bản

   


Đặc tính cơ lý


MÁC THÉP GIỚI HẠN CHẢY
(N/mm2)
GIỚI HẠN ĐỨT
(N/mm2)
GIÃN DÀI TƯƠNG ĐỐI
(%)
UỐN CONG
GÓC UỐN
(0)
BÁN KÍNH GỐI UỐN
(mm)
SD 295 A 295 min 440 ~ 600 16 min (D<25) 180 R = 1.5 x D (D<16)
18 min (D>25) R = 2 x D (D>16)
SD 390 390 ~ 510 560 min 16 min (D<25) 180 R = 2.5 x D
18 min (D>25)


ĐƯỜNG KÍNH VÀ KHỐI LƯỢNG

Loại sản phẩm

D10 D12 D14 D16 D18 D20 D22 D25 D28 D32 D36 D43 D51

 Đường kính danh xưng (mm)

10 12 14 26 18 20 22 25 28 32 36 43 51
 Trọng lượng (kg/m) 0,616 0,888 1,21 1,58 1,99 2,46 2,98 3,85 4,83 6,31 7,99 11,4 16,04


QUY ĐỊNH GỐI UỐN

Mác thép

D10 D12 D14 D16 D18 D20 D22 D25 D28 D32 D36 D43 D51

Đường kính gối uốn (δ)

 SD295A(mm) 30 36 42 48 72 80 88            
 SD390(mm) 50 60 70 80 90 100 110 125 140 160 180 215  255  

        

ĐẶC TÍNH CƠ LÝ

Mác thép Giới hạn chảy Giới hạn đứt
(N/mm2)
Giãn dài
tương đối (%)
Uốn cong
ø < 16 ø > 16 Góc uốn (0) Bán kính gối uốn (mm)
SS 400 245min 235min 400~510 20 min (ø < 25) 180 R = 1.5 x ø
24 min (ø > 25)


THÀNH PHẦN HÓA HỌC

MÁC THÉP

THÀNH PHẦN HÓA HỌC (%)

C Mn P S
SWRM 10 0,08 to 0,13 0,30 to 0.60 0,04 max 0,04 max
SWRM 12 0,10 to 0,15 0,30 to 0.60 0,04 max 0,04 max


MÁC THÉP

THÀNH PHẦN HÓA HỌC (%)

C Mn P S Si Cu
SWRY 11 0,09 max 0,35 to 0,65 0,02 max 0,023 max 0,03 max 0,20 max


Login Form